25 listopada 2019 w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czołowi nadawcy telewizyjni podpisali porozumienie dotyczące zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety. Sygnatariuszami dokumentu są m.in. Telewizja Polska S.A. Telewizja Polsat, TVN Discovery Polska.

Powyższa samoregulacja jest efektem współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku nadawców i KRRiT. Głównym założeniem porozumienia jest wyraźne rozdzielenie suplementów diety od produktów leczniczych. 

Dokument przewiduje m.in., że reklama suplementów diety:

  • nie może wprowadzać odbiorców w błąd poprzez wskazywanie na właściwości lecznicze lub jakiekolwiek zastosowanie lecznicze;
  •  nie może być łączona w jednym spocie reklamowym z reklamą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
  • nie może przedstawiać wizerunku osób, które mogą być odebrane jako przedstawiciele zawodów medycznych, ani nie mogą pojawiać się w niej przedmioty oraz miejsca budzące skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych czy działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną;
  • nie może odnosić się do wyników badań bez wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia;
  • nie może sugerować, że spożycie suplementu diety może zastępować zrównoważoną dietę;
  • nie może odnosić się do nazw chorób, które w rzeczywistości nie istnieją.

Ponadto porozumienie przewiduje konieczność oznaczenia reklamy suplementu diety informacją graficzną z tekstemSuplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.” 

Dokument, który został przyjęty z uznaniem przez KRRiT powiela w części postanowienia zawarte w „Kodeksie dobrych praktyk reklamy suplementów diety”, który został opracowany w listopadzie 2016 roku przez cztery czołowe organizacje branżowe, tj. Krajową Radę Suplementów i Odżywek, Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI, Związek Producentów i Dystrybutorów „Suplementy Polska”. Chodzi m.in. o zakaz kierowania reklamy suplementów diety do dzieci czy obowiązek udostępnienia konsumentom źródeł badań, na które powołano się w reklamie.

Samoregulacja została podpisana przez najważniejszych nadawców telewizyjnych na rynku, co nie pozostanie bez wpływu na producentów i dystrybutorów suplementów diety, którzy powinni dostosować spoty reklamowe do nowych wymagań – to z kolei może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2019 roku i dotyczyć będzie wszystkich reklam suplementów diety emitowanych od 1 stycznia 2020 roku. Nadawcy telewizyjni zapewnią, że emitowane od nowego roku reklamy suplementów diety będą posiadały oświadczenia o zgodności z postanowieniami porozumienia. Pełny tekst dokumentu można znaleźć tutaj. 

Autorzy: r.pr. Tomasz Hajdyła, Senior Associate w Kancelarii Fairfield, adw. Kamil Kistryn, Associate w Kancelarii Fairfield.

Powyższy tekst został udostępniony na licencji Creative Commons by NC: CC BY-ND 4.0.