Prawnicy Kancelaria Fairfield opracowali nowe wytyczne rynkowe Izby POLMED przedstawiające fundamentalne zasady prowadzenia działań reklamowych w zgodzie z MDR, IVDR oraz ustawą o wyrobach medycznych, w wybranym zakresie.

Treść wytycznych publikujemy poniżej i zachęcamy do zapoznania się.

Nowe wytyczne dot. reklamy wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro