Mamy przyjemność poinformować, że aplikanci adwokaccy Aleksandra Piotrowska i Karol Korszuń zdali egzamin adwokacki. Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i Karolowi życząc samych sukcesów!

Mecenas Aleksandra Piotrowska pracuje na stanowisku Associate kancelarii Fairfield.

Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo na rzecz firm farmaceutycznych, w tym w zakresie postępowań o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odnowieniowych dla tzw. leków sierocych), sporządzania umów o prowadzenie badania klinicznego, umów o magazynie komisowym i wiele innych.

Reprezentuje lekarzy w postępowaniach przed organami ścigania, postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych. Zajmowała się także zagadnieniami związanymi z importem równoległym i docelowym leków oraz dotyczącymi prowadzenia reklamy niezgodnej z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Akademia Spółek w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii, a także odbyła staż w Academy of Entrepreneurship w Atenach. W chwili obecnej kończy studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Mecenas Karol Korszuń, Senior Associate w Kancelarii Fairfield jest od wielu lat związany zawodowo z kancelarią Fairfield (dawniej: DFL Legal), gdzie doradza podmiotom z branży Life Sciences działającym na wszystkich poziomach obrotu – od producentów i wytwórców, poprzez dystrybutorów, hurtownie farmaceutyczne, po apteki ogólnodostępne.

Karol Korszuń specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dystrybucją i marketingiem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również w kwestiach refundacyjnych. Ma bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjacji umów handlowych, zarówno z kontrahentami z Unii Europejskiej, jak też spoza EOG.

W swojej praktyce zawodowej doradza Klientom w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi, prawem konkurencji oraz compliance. Zakres pomocy świadczonej przez Karola Korszunia obejmuje także ogólne doradztwo korporacyjnej, w tym między innymi projektowanie i wdrażanie struktur organizacyjnych, zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, wsparcie przy opracowywaniu optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeprowadził szereg szkoleń dla właścicieli i kierowników aptek ogólnodostępnych na temat dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej, kontroli prowadzonej przez inspekcję farmaceutyczną, czy też bieżących zmian w przepisach regulujących działalność apteczną. Prowadził także szkolenia z zakresu refundacji i prawa reklamy.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Pomoc prawną świadczy także w języku angielskim.