Wraz z rozpoczęciem nowego roku coraz bardziej zbliżamy się do nowej rzeczywistości prawnej w branży wyrobów medycznych – rozpoczęcia stosowania rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz nowej polskiej ustawy o wyrobach medycznych. Powyższe akty prawne wprowadzają fundamentalne zmiany, mające znaczenie dla każdej z firm działających na rynku – począwszy od kluczowych zmian w zakresie certyfikacji i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, poprzez dopuszczalne działania dystrybutorów, np. w zakresie tłumaczenia instrukcji czy przepakowywania sprzętu, aż po nowe ograniczenia reklamowe i istotne sankcje finansowe za naruszenie przepisów.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia przygotowujące dla firm medycznych – pozostały ostatnie miejsca!

21-01-2020 

WSPÓŁPRACA BADAWCZA Z LEKARZAMI  A STANDARDY KLINICZNE MDR

 • nowe wymagania dot. danych klinicznych wyrobów medycznych
 • współpraca z lekarzami przy instrumentach monitorowania PMCF
 • badania kliniczne poszczególnych klas wyrobów medycznych
 • status prawny badań obserwacyjnych nieinterwencyjnych pod MDR
 • badania niekliniczne oraz borderline’owe – wymagania prawne
 • wpływ norm etycznych Kodeksu MedTech na współpracę z HCPs  w procesie badawczym

Czas: 10.00 – 16.00 z 1h przerwą lunchową

Miejsce: Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor 

Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

06-02-2020 

ZMIANY W MDR DLA PRODUCENTÓW  I DYSTRYBUTORÓW

 • nowe wymogi dla producentów i dystrybutorów
 • obowiązki dokumentacyjne – system zarządzania ryzykiem, raporty  z nadzoru
 • dopuszczalne działania dystrybutorów – transport i przechowywanie sprzętu, możliwość tłumaczenia instrukcji
 • identyfikacja wyrobów w łańcuchu dostaw – aspekty praktyczne
 • bazy danych o wyrobach – zgłoszenia i powiadomienia do organów administracji

Czas: 10.00 – 16.00 z 1h przerwą lunchową

Miejsce: Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor 

Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres: konferencja@fairfield.pl

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu wynosi 750 zł  + VAT.