Oferujemy wsparcie prawne w zakresie B+R oraz komercjalizacji własności przemysłowej.

Pomagamy podmiotom inwestującym w naukę przy tworzeniu ram prawnych działalności polegającej na komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R), w tym zakresie m.in. pomagamy tworzyć spółki celowe, umowy konsorcjów i inne umowy związane z komercjalizacją. Pomagamy również w efektywnej komercjalizacji własności przemysłowej (w tym oceniamy modele biznesowe i przygotowujemy umowy licencyjne oraz o przeniesienie praw do tego typu dóbr).

Prowadzimy wykłady, szkolenia i warsztaty dot. prawa nowych technologii dotyczące ochrony znaków towarowych oraz komercjalizacji B+R.