Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie dla firm organizujących projekty edukacyjne i badawcze, w tym badania kliniczne. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • ogólne doradztwo w zakresie prawnie dopuszczalnych aktywności i prawidłowego formułowania działań
  • kompleksową ocenę dokumentacji projektów badawczych i edukacyjnych, kierowanych do pacjentów, lekarzy, farmaceutów pielęgniarek – w zakresie ich zgodności z prawem i ryzyka prawnego dla organizatora
  • przygotowywanie opinii prawnych w powyższym zakresie
  • działalność szkoleniową dla pracowników i przedstawicieli medycznych i handlowych
  • opracowywanie i weryfikacja umów z badaczami i edukatorami
  • doradztwo w kwestiach podatkowych.