Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie danych osobowych, m.in.:

  • przygotowań do wdrożenia RODO – w maju 2018 r. rozpocznie obowiązywanie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, co związane jest z radykalną zmianą systemu ochrony danych osobowych. Jedną z ważnych nowości jest możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają nowych przepisów. W celu minimalizacji związanego z tym ryzyka świadczymy dla naszych Klientów usługi polegające na dostosowaniu istniejących u nich rozwiązań w zakresie danych osobowych do nowych wymagań.
  • audyty – świadomość istnienia regulacji dot. danych osobowych jest stosunkowo niewielka (w dalszym ciągu zdarzają się firmy, które nie wiedzą o istnieniu obowiązków takich jak zgłaszanie zbiorów danych czy posiadanie pisemnych instrukcji dotyczących ich bezpieczeństwa). W celu zmniejszenia wynikającego z tego ryzyka oferujemy usługę polegającą na audycie rozwiązań funkcjonujących w firmie i dostosowaniu ich do wymogów wynikających z przepisów, a tam gdzie kwestia danych osobowych nie była dotychczas w ogóle regulowana (np. w nowozakładanych spółkach) – dostarczamy kompleksowe rozwiązania.
  • postępowania odwoławcze – w 2018 r. organy administracji uzyskają możliwość nakładania kar pieniężnych w związku z naruszeniami dot. danych osobowych. Z uwagi na dotkliwość sankcji i dużą swobodę w ustalaniu wysokości kary rodzi to poważne ryzyko dla przedsiębiorców. Dlatego też oferujemy naszym Klientom, poza działaniami prewencyjnymi opisanymi powyżej, reprezentację na wszystkich etapach procedury odwoławczej, w celu wykazania, że do naruszenia przepisów nie doszło, ewentualnie że nałożona kara jest zbyt wygórowana.