Prawnicy kancelarii mają doświadczenie w doradzaniu Klientom w sytuacjach kryzysowych. Nasi prawnicy między innymi:

  • reprezentują Klientów podczas niezapowiedzianych kontroli, przeszukań, przesłuchań pracowników Klientów
  • prowadzą szkolenia pracowników Klientów z prawidłowego zachowania podczas niezapowiedzianych kontroli i przeszukań pomieszczeń Klienta
  • przygotowują wewnętrzne procedury postępowania w razie niezapowiedzianej kontroli i przeszukań
  • prowadzą próbne przesłuchania pracowników Klienta
  • tworzą zespoły szybkiego reagowania w razie sytuacji kryzysowych.