Specjalizujemy się w pomocy prawnej w zakresie produktów kosmetycznych, obejmującej między innymi:

  • kompleksową obsługę prawną producentów i dystrybutorów produktów kosmetycznych
  • doradztwo w zakresie praw konsumentów, w tym działania niepożądane kosmetyków i odpowiednie reagowanie
  • wsparcie w zakresie sporów dotyczących praw własności przemysłowej
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku kosmetyków
  • przygotowywanie opinii prawnych i stanowisk dotyczących przepisów polskich i europejskich mających zastosowanie do produktów kosmetycznych.