Naszym Klientom oferujemy również kompleksowe wsparcie w zakresie działalności legislacyjnej, obejmujące:

  • przygotowywanie specjalistycznych analiz i koncepcji rozwiązań prawnych,
  • opracowywanie szczegółowych projektów regulacji
  • opiniowanie proponowanych rozwiązań legislacyjnych, np. w ramach procesu konsultacji publicznych (tworzenie rozbudowanych, kompleksowych stanowisk, opinii i uwag)
  • udział w procesach konsultacyjnych, np. konferencjach uzgodnieniowych
  • prezentowanie rozwiązań prawnych decydentom.