Zajmujemy się szerokim zakresem zagadnień związanych z napojami alkoholowymi, w tym:

  • wsparciem w zakresie oznaczania produktów – weryfikacja projektowanych rozwiązań pod kątem spełniania wymogami wynikającymi z przepisów prawa,
  • marketingiem – zapewnianie zgodności działań Klientów z przepisami ograniczającymi możliwość reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz informowania o sponsorowaniu,
  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych – w szczególności związanych z zezwoleniami na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną.