Nasza kancelaria świadczy usługi doradztwa przy projektach związanych z obrotem nieruchomościami. Oferujemy wsparcie dla instytucji, inwestorów oraz deweloperów i najemców działających na rynku nieruchomości komercyjnych (powierzchnie handlowe, biurowe, czy magazynowe) i mieszkaniowych. Obsługujemy również podmioty prywatne.

W ramach naszej praktyki oferujemy pomoc prawną dotyczącą m.in.:

  • negocjowania i zawierania umów najmu i dzierżawy i sprzedaży nieruchomości komercyjnych: powierzchni biurowych, produkcyjnych, magazynowych, czy handlowych i mieszkaniowych;
  • negocjowania i zawierania umów kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości wraz z analizą prawną bezpieczeństwa transakcyjnego;
  • badania i regulowania stanu prawnego nieruchomości. Przeprowadzamy audyt prawny nieruchomości (due diligence), poprzez ustalanie ewentualnych obciążeń, ocenę ryzyka roszczeń i innych ryzyk np. tych związanych z komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości (bliska odległość terenów zabytkowych, poprzemysłowych lub rezerwatów);
  • umów deweloperskich: sprawdzenie (analiza) umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, sporządzania umów, analizy ryzyka, klauzul abuzywnych;
  • przygotowaniu i organizacji inwestycji, formalnoprawnego nadzoru inwestorskiego, zastępstwa inwestycyjnego;
  • wsparcia inwestorów i wykonawców w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi;
  • uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania i innych zezwoleń;
  • sporów budowlanych: reprezentacja w negocjacjach oraz reprezentacja w sądzie.