Świadczymy wsparcie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Tego rodzaju wsparcie jest przydatne w sytuacjach gdy konkurent np.:

  • prowadzi reklamę wprowadzającą w błąd odbiorców (pacjentów, lekarzy, konsumentów), w szczególności przeinaczając lub fałszując wyniki badań naukowych powołanych w reklamie;
  • przekazuje w jakiejkolwiek komunikacji marketingowej fałszywe informacje na temat produktów własnych lub konkurencyjnych;
  • w niezgodny z prawem sposób porównuje produkty lub usługi;
  • stosuje środki cenowe lub promocyjne, które dyskryminują odbiorców i utrudniają swobodną konkurencję;
  • stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe względem odbiorców końcowych (np. stosuje niedopuszczalne premie sprzedażowe, wprowadza mechanizmy manipulacyjne w komunikacji sprzedażowej itp.);
  • w innym sposób narusza prawo i utrudnia konkurencję – np. wysyłając niezamówione przesyłki, dezinformując konsumentów co do ich praw itp.

Analogicznie, porada dot. prawa konkurencji jest wskazana, jeżeli planują Państwo podjąć innowacyjne lub nietypowe działanie rynkowe i potrzebna jest analiza ryzyk prawnych w tym zakresie.