Prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie obsługi działalności polegającej na tworzeniu, wdrażaniu oraz obsłudze oprogramowania oraz aplikacji, w tym oceniamy ryzyko, przygotowujemy wszystkie niezbędne umowy, w tym umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe, umowy licencyjne, oraz umowy o przeniesienie praw.

Tworzymy ramy prawne dla działania różnorodnych serwisów internetowych oraz usług świadczonych za ich pośrednictwem, w tym zarówno usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i sklepów internetowych.

Prowadzimy wykłady, szkolenia i warsztaty dot. prawa nowych technologii oraz prawa w IT.