W ramach pomocy prawnej dla naszych Klientów świadczymy kompleksową obsługę korporacyjną, obejmującą w szczególności:

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
  • przygotowywanie umów spółek, statutów i dokumentów wewnętrznych (regulaminów, procedur itp.) oraz wdrażanie zmian tych dokumentów
  • doradztwo przy przeprowadzaniu zmian korporacyjnych, przekształceń prowadzonej działalności, łączeniu, podziale oraz likwidacji prowadzonej działalności
  • rejestrację zmian danych Klienta w KRS i innych rejestrach
  • pomoc prawną przy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz transakcjach obejmujących nabycie udziałów oraz akcji spółek prawa handlowego
  • opracowywanie optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej
  • wsparcie bieżącej działalności Klienta, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów, uczestnictwo i bieżące doradztwo prawne w posiedzeniach organów.