Nasza kancelaria świadczy wsparcie dotyczące wszystkich aspektów postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych (tj. prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

W ramach naszej praktyki pomagamy w sprawach dot. np.:

  • sporządzania odwołań od decyzji wydawanych przez organy administracji w I instancji;
  • udziału w rozprawach administracyjnych, kontrolach lub innych czynnościach administracyjnych;
  • sporządzania skarg oraz skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych;
  • składania wniosków dowodowych w postępowaniu administracyjnym;
  • rozwiązywaniu skomplikowanych dylematów procesowych dot. postępowania administracyjnego – zwłaszcza w dziedzinach, w których uregulowania procesowe są bardzo słabo opisane przepisami prawa lub wymieszane z instrumentami cywilno-prawnymi (np. refundacja, rejestracja, finansowanie wyrobów medycznych w sklepach medycznych itp.).