Nasza kancelaria świadczy szerokie wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego. Prawo gospodarcze to dość szeroka gałąź prawa, obejmująca w zasadzie wszystkie regulacje dot. działalności gospodarczej – w tym zakresie nasze doradztwo może dotyczyć:

  • przygotowywania wzorów umów dot. działalności gospodarczej,
  • uzyskiwania zezwoleń lub koncesji;
  • wsparcia prawnego na etapie kontroli lub sporu z organami administracji;
  • rozliczeń podatkowych;
  • prowadzenia kompleksowych ocen prawnych działalności konkretnych podmiotów (due dilligence);
  • pomocy prawnej przy budowaniu struktur biznesowych – wyboru formy prawnej działalności, przygotowania umów, procedur firmowych itp.;
  • rozwiązywania sporów z organami administracji lub konkurentami;
  • wsparcia negocjacyjnego.