Prawo ochrony konkurencji jest stosunkowo słabo znane wśród przedsiębiorców, chociaż reguluje ono podstawowe aspekty działalności komercyjnej, takie jak:

  • stosowanie cen, rabatów, w tym rabatów lojalnościowych;
  • pakietowanie produktów (bundling&tying);
  • zawieranie umów o niekonkurowaniu;
  • współpraca z konkurentami – np. przy składaniu wspólnych ofert lub przy wspólnych przedsięwzięciach rynkowych;
  • dopuszczalny zakres wymiany informacji pomiędzy konkurentami a także dystrybutorami;
  • budowa systemów dystrybucyjnych, w tym franczyzowych itp. [LINK DO DYSTRYBUCJI]
  • Naruszenie prawa ochrony konkurencji może prowadzić do nałożenia przez Prezesa UOKiK niezwykle wysokich kar, które mogą sięgać milionów złotych. W naszej praktyce prawo ochrony konkurencji jest uwzględniane przy wszystkich poradach dot. prawa gospodarczego – w wielu sytuacjach jednak (zwłaszcza przy zagadnieniach dot. systemów dystrybucji lub ścieżek cenowych dla produktów/usług) zagadnienia związane z prawem ochrony konkurencji są kluczowe i stanowią największe ryzyko prawne.