Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe, obejmujące przykładowo:

 • Podatki obrotowe (VAT, akcyza, PCC i inne)
 • doradztwo w zakresie stosowanych stawek VAT, uzyskiwanie klasyfikacji statystycznych dla towarów i usług, uzyskiwanie interpretacji podatkowych
 • przeglądy podatkowe stawek VAT pod kątem możliwości ich optymalizacji
 • przygotowanie rozliczeń do procedury zwrotu VAT i pomoc w uzyskaniu zwrotów VAT

Podatki dochodowe (CIT, PIT)

 • doradztwo związane z rozliczaniem ulgi podatkowej na tzw. działalność badawczo-rozwojową
 • doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym: sporządzanie dokumentacji cen transferowych, pomoc w minimalizowaniu ryzyka związanego z cenami transferowymi

Podatki ogólnie

 • przeprowadzanie kompleksowych przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację ryzyk podatkowych lub identyfikację potencjalnych oszczędności podatkowych
 • opiniowanie zawieranych umów, transakcji, akcji promocyjnych i reklamowych pod kątem ich konsekwencji podatkowych oraz zgodności z prawem podatkowym
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych i stanowisk, w tym w ramach procesu legislacyjnego (projektowanie i opiniowanie regulacji prawnych, stanowiska w ramach konsultacji publicznych)

Postępowania i spory podatkowe, sprawy karne skarbowe

 • wsparcie w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postepowań podatkowych
 • wsparcie w trakcie postępowań karnych i karnych skarbowych związanych z wykroczeniami i przestępstwami skarbowymi (np. związanymi tzw. karuzelami VAT)
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnym, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja podczas rozpraw,
 • Prowadzenie szkoleń i wystąpień w ramach konferencji, szkoleń i warsztatów