Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia w zakresie sporządzania, negocjowania oraz wsparcia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, w tym :

  • umów o pracę lub współpracę;
  • umów dystrybucyjnych ;
  • umów najmu (w tym n a potrzeby utrzymywania biur w nowoczesnych biurowcach);
  • umów spółek ;
  • umów o współpracę, w tym konsorcjalnych;
  • umów dostawy i sprzedaży;
  • umów franchisingowych;
  • umów pomiędzy wspólnikami;
  • ugód z pacjentami, konsumentami lub kontrahentami itp.