W ramach świadczonych usług wsparcia prawnego kancelaria udziela porad dotyczących prawa unijnego. Prawo unijne znajduje zastosowanie (bezpośrednio lub pośrednio) we wszystkich aspektach działalności, objętych konkretną regulacją unijną. W wielu przypadkach argumentacja prawna oparta na źródłach prawa unijnego pozwala zmienić przebieg konkretnego sporu lub sprawy.

Co więcej, prawo unijne zapewnia podstawową, obszerną regulację dot. wielu zakresów działalności gospodarczej w Polsce. Stan taki występuje m.in. w obrocie kosmetykami, wyrobami medycznymi (od 2020 r.), przetwarzaniu danych osobowych (od maja 2018 r.), rejestracji leków.

Niezależnie od uwzględniania prawa unijnego w każdorazowej poradzie prawnej, nasi prawnicy mogą zapewnić wsparcie w zakresie m.in. skarg do Komisji Europejskiej, postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, dostępu do informacji publicznej.