Jedną z kluczowych specjalizacji naszej kancelarii są zagadnienia związane z produktami leczniczymi, obejmujące w szczególności następujące zakresy tematyczne:

  • uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu lub import równoległy,
  • wytwarzanie produktów leczniczych – w tym zezwolenia na wytwarzanie, umowy z wytwórcami kontraktowymi, kwestie związane z pakowaniem i przepakowywaniem produktów leczniczych,
  • reprezentacja w postępowaniach refundacyjnych,
  • reklama leków – wsparcie i ocena działań marketingowych,

bezpieczeństwo produktów – w tym pharmacovigilance