Specjalizujemy się w zagadnieniach prawnych dot. refundacji produktów ze środków publicznych. Wspólnicy Kancelarii są współautorami pierwszego komentarza do aktualnej ustawy o refundacji. Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie w odniesieniu do wszystkich kategorii produktów finansowanych ze środków publicznych. Nasza oferta obejmuje przykładowo:

  • Wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków refundacyjnych
  • Udział w postępowaniu refundacyjnym, w tym np. w ramach negocjacji cenowych
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie obrotu produktami refundowanymi, zagadnień dotyczących cen i marż
  • Wsparcie w zakresie reklamy i promocji wszystkich kategorii produktów refundowanych
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania aptek i osób uprawnionych w systemie refundacji.