Reklama specjalistyczna – prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie związane z reklamą różnych grup produktów wchodzących z sektora life sciences, w szczególności:

  • reklamy produktów leczniczych (Rx i OTC), zarówno w zakresie reklamy kierowanej do publicznej wiadomości jak i do lekarzy i farmaceutów,
  • reklamy wyrobów medycznych,
  • reklamy suplementów diety,
  • reklamy, promocji, informowania o sponsorowaniu oraz innych dozwolonych działań marketingowych związanych z napojami alkoholowymi z wszystkich segmentów,
  • reklamy kosmetyków
  • działań marketingowych związanych z marką producentów.

Ocena materiałów – prewencja jest o wiele tańsza od usuwania skutków. Dlatego też oferujemy wszystkim naszym Klientom możliwość bieżącego konsultowania planowanych działań marketingowych, w tym oceny konkretnych materiałów (ulotek, spotów, plakatów itp.).

Reprezentacja w sporach – działania reklamowe częstokroć mogą prowadzić do sporów z regulatorami, konkurentami czy osobami twierdzącymi, że ich prawa autorskie zostały naruszone. Zapewniamy naszym Klientom reprezentację we wszystkich tego rodzaju sporach, zarówno tych inicjowanych przez nich samych (np. w związku z wprowadzającą w błąd reklamą produktu konkurencyjnego) jak i tych, w których to Klient jest adresatem roszczeń (np. w związku z rzekomym naruszeniem praw autorskich do wykorzystanego w reklamie materiału).

Obsługa umowna – ważnymi aspektami działalności marketingowej jest współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług (np. domami mediowymi). W umowach regulujących tego rodzaju współpracę należy pamiętać o wielu czynnikach takich jak klauzule przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji, klauzule poufności, gwarancje zgodności z wymogami dot. specyficznych grup produktów (np. produktów leczniczych, napojów alkoholowych). Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować nie tylko niską skutecznością podejmowanych działań, ale także potencjalnym kryzysem wizerunkowym (co potwierdzają ostatnie przykłady z branż alkoholowej czy spożywczej). Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i negocjowania umów dotyczących współpracy marketingowej, w sposób zabezpieczający w najszerszym zakresie interesy naszych Klientów.