Kancelaria doradza swoim Klientom w sprawach związanych z regulacjami dot. suplementów diety,  w tym w szczególności:

  • oznakowaniem,
  • powiadamianiem o zamiarze wprowadzenia do obrotu,
  • reklamą,
  • kwalifikacją (w szczególności ryzykiem uznania za lek).