Prowadzimy szkolenia dla podmiotów z różnych branż i szczebli – od kadry właścicielskiej, zarządczej i menedżerskiej firm, poprzez pracowników działów marketingu, compliance, PR itp., aż po szkolenia dla lekarzy czy farmaceutów.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie szkoleniowe, w tym akademickie. Przykładowe tematy szkoleń obejmują:

  • Zagadnienia prawa reklamy i compliance
  • Regulacje prawa konkurencji
  • Zasady postępowania w kontaktach z organami ścigania
  • Działania w ramach postępowań kontrolnych
  • Zagadnienia specjalistyczne – np. w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego, problematyki refundacyjnej.

NOWE REGULACJE PRAWNE W BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH

Cykl szkoleń Kancelarii Fairfield 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu dwóch kluczowych regulacji prawnych dla całej branży wyrobów medycznych – rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz nowej polskiej ustawy o wyrobach medycznych.

Powyższe akty prawne wprowadzają fundamentalne zmiany, mające znaczenie dla każdej z firm działających na rynku – począwszy od kluczowych zmian w zakresie certyfikacji i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, poprzez dopuszczalne działania dystrybutorów, np. w zakresie tłumaczenia instrukcji czy przepakowywania sprzętu, aż po nowe ograniczenia reklamowe i istotne sankcje finansowe za naruszenie przepisów.

W serii specjalistycznych warsztatów tematycznych omówimy najważniejsze aspekty nowych regulacji – w sposób maksymalnie praktyczny i przystępny z punktu widzenia biznesu. 

Harmonogram szkoleń Kancelarii Fairfield 

Harmonogram Szkoleń 2019/2020