Oferujemy doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych – w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także np. konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nasze usługi obejmują przykładowo:

  • wsparcie firm w zakresie przygotowania oferty przetargowej
  • analiza warunków postępowania w zakresie zgodności z prawem (np. zapewnienie uczciwej konkurencji)
  • doradztwo przy formułowaniu pytań do zamawiającego
  • analiza strategiczna i przygotowanie pism w ramach postępowań – protestów, odwołań do KIO, przystąpień do postępowania odwoławczego
  • kompleksowa reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.