Jak zapewne wielu z Państwa wie nowa ustawa o wyrobach medycznych zawiera bardzo rygorystyczne i nieprecyzyjne przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych i IVD, które na dodatek są zagrożone karą do 2 milionów złotych… Przepisy zaczynają obowiązywać bardzo niedługo, bo już od 1 stycznia 2023 r. Nasza Kancelaria razem z Izbą POLMED podjęła inicjatywę, żeby te przepisy rozjaśnić poprzez stworzenie oficjalnie zaakceptowanych wytycznych dla branży. Po kilku miesiącach udało się nam uzgodnić z URPL (organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli na reklamą wyrobów) ich ostateczną treść.

W celu najpełniejszego przedstawienia wytycznych nasza Kancelaria poprowadzi dużą, całodniową konferencję merytoryczną, z udziałem ekspertów rynkowych (pracowników URPL) na temat reklamy wyrobów medycznych. Wydarzenie odbędzie się 27.10.2022 r. będzie całodzienne, stacjonarne – w Hotelu Focus w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://fairfield.pl/konferencja/.