Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszym stanowisku stwierdził,  że umieszczanie obowiązkowych informacji na temat żywności na wewnętrznej stronie etykiety odklejanej („peel-off”) jest niezgodne z rozporządzeniem 1169/2011, gdyż muszą być one łatwo dostępne dla konsumenta, nieukryte i niezasłonięte.

29 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej GIS udostępniono stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pojawiających się na polskim rynku produktów spożywczych z odklejanymi etykietami typu „peel-off”, na których wewnętrznej stronie (którą widać dopiero po odklejeniu etykiety) zawarto informacje na temat żywności.

Stanowisko zawiera dwie kluczowe konstatacje: 

  1. GIS ocenił podawanie obowiązkowych informacji na temat żywności(tj. informacji wymaganych na podstawie unijnego rozporządzenia 1169/2011) na wewnętrznej stronie odklejanej etykietyjako sprzeczne z prawem.
  • W stanowisku wskazano natomiast, że na wewnętrznej stronie odklejanej etykietymogą być umieszczane informacje dodatkowe, których podawanie nie jest wymogiem prawnymnp. możliwe jest umieszczenie na odwrocie takiej odklejanej etykiety oświadczeń zdrowotnych, oświadczeń żywieniowych czy też przepisów kulinarnych.

Z drugiej strony zauważono, że powyższe nie stoi na przeszkodzie temu, aby na wewnętrznej stronie etykiet odklejalnych umieszczać dodatkowe, nieobowiązkowe w świetle przepisów prawa informacje, pod warunkiem, że wszystkie obowiązkowe informacje zostaną w sposób prawidłowy umieszczone na zewnętrznej stronie etykiety. 

Jak poinformowano w komunikacie dotyczącym wspomnianego stanowiska, interpretacja przepisów w nim zawarta została uzgodniona z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Należy się więc spodziewać, iż stanowisko GIS znajdzie odzwierciedlenie w praktyce organów nadzoru. 

Natomiast dla wszystkich product managerów odpowiadających za suplementy diety lub inne produkty spożywcze stanowisko w sprawie etykiet peel-off może być dobrą okazją do przyjrzenia się stosowanemu etykietowaniu, zwłaszcza że nie jest to pierwsza aktywność GIS w tym roku mogąca mieć wpływ na rynek (zobacz też artykuł o nowych wytycznych dot. suplementów diety). 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Autorzy: radca prawny Tomasz Hajdyła i Marcin Rytel, Associate z Kancelarii Fairfield.