Team Avatar

Karol Korszuń

Partner Kancelarii Fairfield.

Od wielu lat związany zawodowo z kancelarią FAIRFIELD (dawniej: DFL Legal), gdzie doradza podmiotom z branży Life Sciences działającym na wszystkich poziomach obrotu – od producentów i wytwórców, poprzez dystrybutorów, hurtownie farmaceutyczne, po apteki ogólnodostępne.

 

e-mail: karol.korszun@fairfield.pl

Karol Korszuń specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dystrybucją i marketingiem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również w kwestiach refundacyjnych. Ma bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjacji umów handlowych, zarówno z kontrahentami z Unii Europejskiej, jak też spoza EOG. W swojej praktyce zawodowej doradza Klientom w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi, prawem konkurencji oraz compliance. Zakres pomocy świadczonej przez Karola Korszunia obejmuje także ogólne doradztwo korporacyjnej, w tym między innymi projektowanie i wdrażanie struktur organizacyjnych, zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, wsparcie przy opracowywaniu optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził szereg szkoleń dla właścicieli i kierowników aptek ogólnodostępnych na temat dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej, kontroli prowadzonej przez inspekcję farmaceutyczną, czy też bieżących zmian w przepisach regulujących działalność apteczną. Prowadził także szkolenia z zakresu refundacji i prawa reklamy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Pomoc prawną świadczy także w języku angielskim.