Team Avatar

Bartosz Świdrak

Senior Associate w Kancelarii Fairfield.

W codziennej praktyce skupia się na kompleksowym doradztwie dla firm z branży wyrobów medycznych oraz ogólnopolskiej izby gospodarczej wyrobów medycznych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. projektowanie działań promocyjnych i reklamowych, sprawy związane z nadzorem nad obrotem wyrobami medycznymi, zagadnienia compliance oraz zarządzanie ryzykiem prawnym.

Mec. Świdrak prowadził liczne audyty wewnętrzne w firmach medycznych. Przeprowadził wiele szkoleń, m.in. w zakresie postępowania w ramach kontroli organów (WIF, URPL, NFZ). Posiada również doświadczenie procesowe – zarówno w sprawach karnych, cywilnych, jak i sądowo-administracyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach m.in. w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia i w sprawach dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej. Zdobył również doświadczenie w świadczeniu bezpośrednich usług prawnych na rzecz jednego z największych szpitali w Polsce oraz kluczowego dostawcy usług laboratoryjnych. Kompleksowo obsługiwał kluczowe procesy decyzyjne, w tym z zakresu prawa pracy, prawa medycznego, prawa zamówień publicznych itp.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat zrzeszony w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Biegle mówi po angielsku.