Team Avatar

Magdalena Hilt

Associate w Kancelarii Fairfield

Magdalena Hilt doradza podmiotom prowadzącym działalność na rynku regulowanym, w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prawa farmaceutycznego, medycznego i żywnościowego. W codziennej praktyce zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem umów, weryfikacją oraz wdrażaniem zasad compliance, a także prowadzeniem postępowań cywilnych i administracyjnych.

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Law Centre) organizowanego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge i brytyjską fundacją edukacyjną Juris Angliae Scientia. Stypendystka Notheastern Illinois University oraz Université de Liège. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim.

.