Team Avatar

Marcin Flak

Partner-Założyciel Kancelarii Fairfield.

Doradza podmiotom z branży Life Sciences od ponad 12 lat. Kieruje kompleksowym, bieżącym doradztwem dla firm farmaceutycznych, podmiotów z branży suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz przedsiębiorców działających na rynku aptecznym, w szczególności, w zakresie prawa reklamy, refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oświadczeń zdrowotnych, zamówień publicznych, projektowania i wdrażania struktur dystrybucyjnych oraz z zakresu prawa ochrony konkurencji.

 

e-mail: marcin.flak@fairfield.pl

Zaangażowany w projekty wdrożeniowe z zakresu ochrony danych osobowych. Pomaga Klientom również w sprawach obejmujących compliance, w tym dotyczących relacji z pracownikami służby zdrowia – bieżące doradztwo, szkolenia, opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych.

Specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sporach z organami administracji publicznej (m.in. organy inspekcji sanitarnej, inspekcji farmaceutycznej, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), w tym sprawach z zakresu znakowania i reklamy (produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety, napoje alkoholowe), wycofania produktów z rynku lub wstrzymania obrotu, reklasyfikacji suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek.

Marcin Flak prowadził wiele prawniczych szkoleń i warsztatów (w tym specjalistyczne warsztaty wewnętrzne dla działów marketingu, sprzedaży i zamówień publicznych firm farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety).