Team Avatar

Marta Augustyńska

Associate w Kancelarii Fairfield

 

Przed dołączeniem do zespołu Fairfield wspierała przedsiębiorców oraz inwestorów prywatnych. Podejmowała się zarówno projektów komercyjnych, jak i pro bono.

W codziennej praktyce zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców w branży farmaceutycznej.

Aplikantka adwokacka zrzeszona w Izbie Warszawskiej. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i podyplomowych studiów w zakresie ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła szkolenia w Polskim Centrum Mediacji.

Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim, zna także język francuski i portugalski.