Team Avatar

Oskar Platta

Associate w Kancelarii Fairfield

Posiada doświadczenie w zakresie prawno-biznesowej analizy umów przetargowych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku medycznym. Zajmował się, także zagadnieniami z dziedziny compliance (analiza programów badawczych), zagadnieniami związanymi z importem równoległym produktów leczniczych oraz importem i dystrybucją wyrobów medycznych. Ponadto, ze względu na wcześniej wykonywany zawód tłumacza posiada znaczne doświadczenie w precyzyjnym tłumaczeniu umów, analiz, ekspertyz i tekstów prawnych na i z języka angielskiego.