Team Avatar

Tomasz Hajdyła

Senior Associate w Kancelarii Fairfield.

Doradza podmiotom z branż farmaceutycznej, kosmetycznej oraz alkoholowej, w szczególności w kwestiach związanych z przygotowaniem i negocjowaniem umów (w tym związanych z dystrybucją, IT, usługami marketingowymi, prawami autorskimi), marketingiem (w tym reklamą produktów leczniczych i napojów alkoholowych), prawem konkurencji oraz sporami sądowymi.

Doradza także w zakresie prawa zamówień publicznych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przed KIO. Wcześniejsze doświadczenie obejmuje prowadzenie licznych sporów gospodarczych dla Klientów z różnych branż oraz doradztwo na rzecz syndyków masy upadłości. W trakcie studiów uczestnik międzynarodowych kursów i konkursów z zakresu prawa konkurencji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego,  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.