Team Avatar

Zofia Jędrzejewska

Associate w Kancelarii Fairfield

Adwokat praktykujący od 2008 r. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz w prawie pracy.

Ma doświadczenie w zakresie zakładania, restrukturyzacji i likwidowania spółek prawa handlowego i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Brała udział w konstruowaniu struktur korporacyjnych inwestorów zagranicznych wchodzących na polski rynek, koordynowała procesy due diligence. Świadczy obsługę transakcji M&A dla polskich i zagranicznych spółek inwestujących w Polsce.
Opracowywała struktury transakcji zbycia udziałów i aktywów przedsiębiorstw.

Zajmuje się także obsługą prawno-pracowniczą w zakresie zatrudniania i prawno-pracowniczych projektów restrukturyzacyjnych (w tym zwolnień grupowych).

Pomoc prawną świadczy także w języku włoskim i angielskim.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na UW, Podyplomowych Studiów SGH „Zarządzanie Biznesem Medycznym” i aplikacji prokuratorskiej przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Adwokat zrzeszony w warszawskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej.