Informujemy, że przed chwilą została opublikowana propozycja Komisji Europejskiej dotycząca istotnych zmian okresów przejściowych w IVDR.

Z propozycją Komisji można zapoznać się tutaj: LINK.

Zmiany proponowane przez Komisję sprawią, że niektóre wyroby IVD będą mogły być w niezmienionej formie i bez dostosowania do IVDR wprowadzane do obrotu nawet 3 lata dłużej (do 26 maja 2027 r.)!

Co konkretnie proponuje Komisja:

 1. przedłużyć maksymalną datę ważności certyfikatów jednostek notyfikowanych wydanych na podstawie dyrektywy do 27 maja 2025 roku (wcześniej 27 maja 2024 r.);
 2. przedłużyć możliwość wprowadzania do obrotu wyrobów IVD, które maja ważny certyfikat wydany na podstawie dyrektywy do 27 maja 2025 roku (wcześniej 27 maja 2024 r.);
 3. przedłużyć możliwość wprowadzania do obrotu wyrobów IVD, które nie musiały zgodnie z dyrektywą otrzymać certyfikatu jednostki notyfikowanej, ale z uwagi na zmiany przewidziane w IVDR będą musiały taki certyfikat otrzymać – do dnia:
  • 26 maja 2025 dla wyrobów klasy D;
  • 26 maja 2026 dla wyrobów klasy C;
  • 26 maja 2027 dla wyrobów klasy B;
  • 26 maja 2027 dla wyrobów klasy A, które zostały wprowadzone jako wyroby sterylne;
 4. przedłużyć możliwość udostępniania na rynku wyrobów IVD zgodnych z dyrektywą do dnia
  • 26 maja 2026 r. – dla wyrobów, o których mowa powyżej w pkt 2 oraz 3 lit. a;
  • 26 maja 2027 r. – dla wyrobów, o których mowa powyżej w pkt 3 lit. b;
  • 26 maja 2028 r. – dla wyrobów, o których mowa powyżej w pkt 3 lit c i d.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Kancelarii Fairfield