Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok potwierdzający prawo stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy wyposażenia wyrobów medycznych, oddalając tym samym skargę kasacyjną fiskusa.

Wniosek o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej został złożony przez przez wiodącą firmę z branży nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, którą reprezentowali adwokaci Oskar Luty i Bartosz Świdrak z kancelarii Fairfield oraz doradca podatkowy Radosław Maćkowski z MVP Tax.

NSA odrzuca skargę kasacyjną Ministra Finansów

Orzeczenie uchyla negatywną dla przedsiębiorców, zawężającą interpretację pojęcia „wyroby medyczne” określonego w przepisach ustawy o wyrobach medycznych, przyjmowaną przez organy podatkowe dla celów podatku od towarów i usług. Pomimo, że grupa towarów określona jako „wyroby medyczne” korzysta z obniżonej, 8 proc. stawki podatku VAT, to według dużej części organów podatkowych w odniesieniu do dostaw wyposażenia wyrobów medycznych powinna obowiązywać podstawowa stawka VAT. Dlatego temat stosowania niejednolitych stawek podatkowych budzi wiele emocji w branży wyrobów medycznych.

„Wyrok sądu jest jednym z niewielu orzeczeń tego szczebla, które potwierdzają możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT nie tylko względem samych wyrobów medycznych, ale również ich wyposażenia – czyli artykułów przeznaczonych do stosowania łącznie z wyrobem w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, takich jak np. sondy do ultrasonografu. Dotychczasowe wyroki dotyczyły przede wszystkim specyficznej kategorii produktów np. oprawek okularowych” – podkreśla Oskar Luty, adwokat z kancelarii Fairfield.

8 proc. VAT na wyposażenie ultrasonografów

W omawianej sprawie, spółka złożyła wniosek o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej dotyczącej dostawy ultrasonografów wraz z wyposażeniem, takim jak sondy, monitory, dedykowane klawiatury oraz oprogramowanie. Organy podatkowe wskazywały, że o ile same wyroby medyczne podlegają 8 proc. stawce podatku VAT, to ich wyposażenie powinno zostać opodatkowane wg podstawowej, 23 proc. stawki. Zdaniem fiskusa, wynika to z faktu, że poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o VAT odsyła do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a zatem należy uznać, że chodzi wyłącznie o wyroby medyczne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy.

„Organy podatkowe często stoją na stanowisku, że wyposażenie podlega stawce podstawowej, natomiast sądy administracyjne prezentują interpretację pozwalającą na zastosowanie 8 proc. stawki również do wyposażenia wyrobów. Niejednorodna praktyka doprowadziła do sytuacji, w których dwaj dostawcy analogicznych wyrobów medycznych nierzadko obliczają wartość swojej oferty w oparciu o odmienne stawki podatku od towarów i usług, ponieważ jeden z uczestników dysponuje korzystną indywidualną interpretacją podatkową, na której jego konkurent nie może się oprzeć” – stwierdza Oskar Luty.

Spór o definicję wyrobów medycznych

W związku z niekorzystną interpretacją organów podatkowych, koncern wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. „Reprezentując przedsiębiorcę wskazywaliśmy, że stanowisko organów jest nieuprawnione, a wspomnianą poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy VAT należy interpretować w świetle art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć także m.in. wyposażenie takich wyrobów” – podkreśla Bartosz Świdrak, adwokat z kancelarii Fairfield.

„Taka interpretacja wynika również z europejskich przepisów dot. wyrobów medycznych. Pomiędzy wyposażeniem a samym wyrobem istnieje szczególna zależność. Polega ona na tym, że zgodnie z intencją wytwórcy wyposażenia tego nie można używać w żaden inny sposób niż z „głównym” wyrobem medycznym. To znajduje również potwierdzenie w przeprowadzonej ocenie zgodności wyrobu z wymogami zasadniczymi” – dodaje.

Co dalej z podatkiem VAT na wyroby medyczne

Zdaniem Radosława Maćkowskiego, doradcy podatkowego MVP Tax – „Stawka VAT na wyposażenie wyrobów to tylko wierzchołek góry lodowej. W związku z planowanym wprowadzeniem od 2019 r. nowej matrycy VAT nie wiadomo, w jaki sposób zakres obniżonych stawek VAT będzie określony dla wyrobów medycznych i ich wyposażenia w najbliższej przyszłości. Reforma stawek ma być zasadniczo neutralna z perspektywy konsumenta, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że nie będzie neutralna dla przedsiębiorców z branży wyrobów medycznych, farmaceutycznych czy branży spożywczej i suplementów diety”.

„Gdyby przyjąć interpretację Ministerstwa Finansów zaprezentowaną w sprawie objętej wyrokiem NSA za prawidłową, nie tylko dostawy sond do aparatów USG czy oprawek okularowych, ale także szczególnych kategorii wyrobów do implantacji, takich jak zastawki serca, podlegałyby podstawowej stawce VAT. Oznaczałoby to prawdopodobnie również wyższe ceny dla nabywców wyrobów medycznych. Czyli pacjentów i podmiotów leczniczych. Ani pacjenci, ani szpitale nie odliczą podatku od towarów i usług naliczonego przy sprzedaży tego typu towarów. Tak więc stosowanie 23 proc. stawki VAT do dostaw wyposażenia wyrobów medycznych oznaczałoby większe koszty funkcjonowania służby zdrowia. I tym bardziej cieszy, że sądy administracyjne bronią logicznej wykładni przepisów VAT „– dodaje.

W wyroku pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do powyższej argumentacji, uchylając w całości zaskarżoną interpretację indywidualną, zawierającą negatywną dla przedsiębiorców wykładnię przepisów. 27 września 2018 Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z wnioskiem firmy, utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji, potwierdzając tym samym możliwość stosowania 8 proc. stawki VAT dla wyposażenia wyrobów medycznych. Wyrok NSA jest ostateczny (prawomocny).

(sygn. akt I FSK 1901/16)

więcej na blogu podatkinazdrowie.pl

Kontakt do ekspertów prowadzących sprawę:

Oskar Luty, Adwokat

Partner w kancelarii Fairfield

tel. +48 (22) 616 41 41

oskar.luty@fairfield.pl

 

Bartosz Świdrak, Adwokat

kancelaria@fairfield.pl

tel. +48 (22) 616 41 41

 

Radosław Maćkowski,

doradca podatkowy, MVP Tax

rmackowski@mvptax.pl