Zachęcamy do pobrania Alertu prawnego przygotowanego przez kancelarię FAIRFIELD (pdf) z omówieniem kluczowych zmian w wywozie wyrobów medycznych i PPE poza UE.

Od niedzieli, 26.04.2020 r., obowiązują nowe zasady dot. możliwości wywozu szeregu produktów poza terytorium Unii Europejskiej. Dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 zostało zastąpione przez nowe rozporządzenie – 2020/568, mające obowiązywać przez następne 30 dni, tj. do 25.05.2020 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: LINK

Nowy akt prawny przewiduje istotne zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia 2020/402. Najważniejsze regulacje to:

  • utrzymanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wywóz szeregu produktów, wydawanego przez odpowiedni organ państwa członkowskiego;
  • aktualizacja listy produktów podlegających ograniczeniom – ograniczenie listy produktów, ale też objęcie nią wyrobów niebędących PPE (środkami ochrony indywidualnej);
  • rozbudowanie procedury zgłoszeniowej i notyfikacyjnej;
  • zniesienie ograniczeń w odniesieniu do wywozu do szeregu państw bałkańskich (traktowanych jak teren UE).