1. Wprowadzenie

  Dziękujemy za zainteresowanie witryną Fairfield.pl, obsługiwaną przez Fairfield Flak Luty Kancelaria Prawnicza sp. j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria”). Kancelaria traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosuje się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególność dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

 2. Informacje ogólne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fairfield Flak Luty Kancelaria Prawnicza sp. j. z siedzibą w Warszawie, 03-934 przy ul. Wąchocka 1N, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000695259.

  Kancelaria może gromadzić automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny. Powyższe dane osobowe mogą zostać poddane automatycznemu przetwarzaniu mającemu na celu uzyskanie informacji o ruchu na stronie. Kancelaria wykorzystuje do zbierania ww. danych pliki między innymi pliki cookies.

 3. Cele przetwarzania danych.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celach:

  • statystycznych i związanych z zapewnieniem funkcjonalności strony (dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej);
  • odpowiedzi na Państwa pytania.
 4. Podstawa prawna

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię – prowadzenie przez Kancelarię strony internetowej oraz odpowiadania na zadane przez Państwa pytania.
 5. Kategorie odbiorców

  Kancelaria może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii (np.: usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Kancelarii;
  • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.
 6. Czas przetwarzania danych.

  Państwa dane osobowe zbierane w celach statystycznych oraz związane z zapewnieniem funkcjonalności strony będą̨ przetwarzane przez czas prowadzenia przez Kancelarię strony internetowej. W przypadku zadania nam pytania, dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi będą przetwarzane przez czas niezbędny do jej udzielenia.

 7. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

  • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zmiany w Polityce prywatności.

  Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

 9. Kontakt.

  W przypadku pytań́ lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail (kancelaria@fairfield.pl).