Kancelaria wspiera swoich Klientów w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Inspekcję Farmaceutyczną, jak również w czasie kontroli innych organów administracji.

Doradzimy Państwu zarówno w czasie trwania kontroli jak i przy przygotowaniu zastrzeżeń do protokołów kontroli, odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz innej korespondencji z organami nadzoru. Ocenimy prawidłowość działań kontrolującego i pomożemy przygotować argumentację prawną na odparcie zarzutów stawianych przez organ.

Świadczymy także pomoc w sytuacjach kryzysowych – udzielamy bieżącego telefonicznego wsparcia w czasie prowadzonej kontroli, a w razie potrzeby nasz prawnik może pojawić się osobiście w lokalu kontrolowanej apteki.

Jeżeli dopiero spodziewają się Państwo wizyty kontrolującego lub nie są pewni, czy działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami – nasza Kancelaria przeprowadzi audyt Państwa działalności aptecznej i pomoże przygotować się do ewentualnej kontroli.