Zgodność znakowania napojów alkoholowych z przepisami prawa jest jednym najczęściej stawianych zarzutów w sporach z organami nadzorującymi rynek napojów alkoholowych (np. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Ewentualne nieprawidłowości mogą skutkować karami pieniężnymi, a nawet nakazaniem wstrzymania dalszej sprzedaży produktu.

W przypadku znakowania napojów alkoholowych należy brać pod uwagę nie tylko przepisy krajowe (np. ustawa o towarach paczkowanych), ale również regulacje unijne (np. Rozporządzenie nr 110/2008).

Nasze doświadczenie obejmuje opiniowanie wzorów etykiet napojów alkoholowych oraz tworzenie instrukcji znakowania tych produktów. Mamy również doświadczenia w doradzaniu w sporach z organami IJHARS dotyczących znakowania.