Kancelaria świadczy pełne wsparcie prawne i prawno-podatkowe w zakresie promocji leków, w tym m.in.:

  • budowania schematów rabatowych, w tym rabatów bezpośrednich, pośrednich itp.,
  • oceny zgodności polityki cenowo-rabatowej z prawem ochrony konkurencji,
  • oceny dopuszczalności stosowania rabatów, premii, sprzedaży wiązanej i innych środków promocyjnych z prawem farmaceutycznym i refundacyjnym,
  • budowy systemów lojalnościowych, uwzględniających promocję kierowaną do tzw. pracowników „pierwszego stołu”,
  • rozliczania VAT/CIT/PIT działań promocyjnych.