Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych, obejmującą m.in.:

  • analizę szans wygranej przed KIO w przypadku sporu
  • pomoc w sporządzaniu pytań i składaniu dokumentacji przetargowej
  • odwołania do KIO od rozstrzygnięć lub czynności zamawiających
  • skargi do sądów na orzeczenia KIO
  • powództwa przeciwko konkurentom naruszającym przepisy prawa w związku z przetargami
  • doradztwo prawne związane ze strukturyzacją oferty przetargowej, stosowaniem rabatów naturalnych, premii sprzedażowych, produktów przekazywanych na zasadzie
  • doradztwo dot. dopuszczalnych prawnie ram komunikacji z zamawiającymi, w szczególności udziału w spotkaniach, organizowania pokazów demonstracyjnych, finansowania szkoleń typu proctorship lub praeceptorship itp.