Nasi prawnicy posiadają rozległe doświadczenie w ocenie prawnej wszelkiego rodzaju projektów badań dotyczących środków spożywczych – zarówno dotyczących oceny skutków spożycia produktu przez człowieka, jak również np. odbioru kolorystyki opakowania, badań marketingowych itp.).

Firma żywnościowa może być zainteresowana wdrożeniem projektów badawczych dot. własnych produktów z wielu względów, do których należeć mogą:

  • potrzeby market access w zakresie finansowania publicznego (np. budowa dokumentacji HTA pod kątem projektów refundacyjnych lub wykorzystania żywności w określonych świadczeniach gwarantowanych);
  • potrzeby reklamowe – budowa uzasadnienia lub wzmocnienie przekazu reklamowego o określonej treści;
  • potrzeby technologiczne – testowania wartości smakowych, odbioru konsumenckiego itp.

 

Firma żywnościowa ma pełne prawo prowadzić badania swoich produktów. Pomoc prawnika jest przydatna na etapie projektowania badań, doradztwa kontraktowego w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów badawczych oraz budowania twierdzeń reklamowych (claimów) w oparciu o takie badania.