Od pewnego czasu obserwujemy zwiększoną liczbę postępowań związanych z kwestionowaniem określonej kwalifikacji środków spożywczych. Rezultatem takiego sporu może być nawet zakaz dalszej sprzedaży produktu oraz nałożenie dotkliwych sankcji.

Spory takie mogą mieć miejsce nie tylko na etapie powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego, ale również później, w wyniku np. kontroli prowadzonej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Pomagamy w szczególności przy:

  • sporach dotyczących żądania zmiany kwalifikacji środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na suplement diety
  • postępowaniach zmierzających do żądania przekwalifikowania suplementu diety na produkt leczniczy w związku ze stosowaniem dawek uznanych za terapeutyczne
  • postępowaniach zmierzających do żądania przekwalifikowania suplementu diety lub innego środka spożywczego na produkt leczniczy w związku z przypisywaniem właściwości leczniczych (np. w reklamie i w treściach zamieszczonych na opakowaniu lub ulotce)
  • postępowaniach prowadzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z uznaniem, że w reklamie suplementu diety przypisywane są właściwości produktu leczniczego.