Obecnie obowiązujące regulacje w zakresie reklamy suplementów diety i innych środków spożywczych mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla przedsiębiorców. Obejmuję one:

przepisy ogólne (np. Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i unijne Rozporządzenie nr 1169/2011;

regulacje dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zawarte m.in. w unijnym Rozporządzeniu nr 1924/2006 oraz Rozporządzeniu nr 432/2012 – przepisy te wprowadzają daleko idące ograniczenia w zakresie reklamowania suplementów diety i innych środków spożywczych jako korzystnych dla zdrowia.

Już na etapie projektowania produktu, decydowania o jego składzie konieczne jest wzięcie pod uwagę aktualnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych (lub oświadczeń znajdujących się na tzw. liście pending, oczekujących na rozpatrzenie).

W naszym doradztwie w sprawach reklamowych zachowujemy zawsze innowacyjne i probiznesowe podejście. Szukamy rozwiązań realizujących cele biznesowe Klientów i jednocześnie zapewniających możliwie najwyższym poziom bezpieczeństwa prawnego.

Nasza praca sprowadza się nie tylko do oceny prawnej dopuszczalności, ale również do modelowania planowanych działań reklamowo-promocyjnych naszych Klientów. Zawsze szacujemy ryzyko prawne związane z planami marketingowymi.

Nasze doradztwo w zakresie reklamy suplementów diety i innych środków spożywczych obejmuje wszystkie formy i kanały komunikacji reklamowej, w tym reklamę profesjonalną, reklamę w social media itp.