Aktualna praktyka rynkowa rozróżnia różne funkcjonalnie oddzielone typy działalności hurtowni farmaceutycznych, w tym:

  • hurtownię kontraktową – tj. hurtownię wykonującą czynności na zlecenie właściciela produktów leczniczych;
  • hurtownię producencką – tj. hurtownię przeznaczoną wyłącznie do prowadzenia obrotu niewielką ilością leków określonego producenta, działającą często jako niezależna część większego kompleksu hurtowego;
  • operatora logistycznego – tj. hurtownię wykonującą kompleksowe usługi hurtowe na zlecenie właścicieli produktów poza granicami kraju, w tym usługi związane z występowaniem na zlecenie w przetargach publicznych itp.;
  • komisanta – hurtowni niebędącej właścicielem towarów, ale prowadzącej obrót i fakturowanie cen produktów we własnym imieniu;
  • inkasenta – hurtowni podejmującej czynności w zakresie przepływów finansowych na zlecenie zbywcy towarów.

Wielość wyróżnionych form w powiązaniu z nieprecyzyjnością prawa oraz pewnymi zwyczajami administracyjnymi prowadzi do wielu sporów oraz dylematów prawnych. Nasza Kancelaria specjalizuje się w ich rozwiązywaniu a nasz Zespół ma duże doświadczenie w tym zakresie.