W naszym doradztwie w sprawach reklamowych zachowujemy zawsze innowacyjne i liberalne podejście do prawa. Nasza praca sprowadza się nie tylko do oceny prawnej dopuszczalności, ale również do modelowania planowanych działań reklamowo-promocyjnych naszych Klientów. Zawsze szacujemy ryzyko prawne związane z planami marketingowymi, a także – jeżeli zachodzi taka potrzeba – walczymy o interes naszych Klientów w postępowaniach prawnych przed GIF lub UOKiK lub w ramach sporów z konkurentami (na forum polubownym, sądowym lub sądownictwa branżowego, np. SD Infarma).

Nasze doradztwo w zakresie reklamy leków obejmuje wszystkie formy i kanały komunikacji reklamowej, w tym reklamę profesjonalną, reklamę w social media itp.

W ramach oceniania projektów reklamy weryfikujemy również rzetelność podstaw naukowych konkretnych tez reklamowych (claimów).

Kancelaria świadczy również pełne wsparcie prawne i prawno-podatkowe w zakresie promocji leków, w tym m.in.:

  • budowania schematów rabatowych, w tym rabatów bezpośrednich, pośrednich itp.,
  • oceny zgodności polityki cenowo-rabatowej z prawem ochrony konkurencji,
  • oceny dopuszczalności stosowania rabatów, premii, sprzedaży wiązanej i innych środków promocyjnych z prawem farmaceutycznym i refundacyjnym,
  • budowy systemów lojalnościowych, uwzględniających promocję kierowaną do tzw. pracowników „pierwszego stołu”,
  • rozliczania VAT/CIT/PIT działań promocyjnych.